พิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

พิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

09:30 – 10:00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุมเพชรรัตน
10:10 – 10:10 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
10:10 – 11:00 น. อธส.แถลงภาพรวมของศูนย์วิจัยฯ และชมวิดีทัศน์เปิดตัวศูนย์วิจัยฯ
11:00 – 11:30 น. เดินชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน และแถลงข่าวผลงานของศูนย์วิจัยฯ โดยดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
11:30 – 12:30 น. เชิญรับประทานอาหาร ณ อาคาร 4 ชั้น 11

งานสัมมนาวิชาการ ณ หอประชุมเพชรรัตน

12:30 – 13:00 น.ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึกและ Snack box
13:00 – 13:05 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13:05 – 13:50 น.TED Talk เรื่อง “Mega Trends…เทรนด์เปลี่ยนโลกปรับ” โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
13:50 – 14:35 น. TED Talk เรื่อง “Change…อนาคตใหม่กับ Data Driven” โดย คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท จีเอเบิล จำกัด
14:35 – 15:20 น. TED Talk เรื่อง “หนี้ครัวเรือนกับอนาคตแบงก์ไทย…มุมมองใหม่ผ่าน Big Data” โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
15:20 – 15:30 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน

Infographic

แบบประเมิน