เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2562 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Infographic

แบบประเมิน