วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดยคุณพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการฯ คุณนพวรรณ รัตนเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคุณจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Infographic

แบบประเมิน