กิจกรรม

ด้วยรักจากใจ สานสายใยสีชมพู ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 16


   

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คุณนพวรรณ รัตนเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแก่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ซึ่งโอกาสนี้ท่านได้ขอให้สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้าและศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานที่นำองค์ความรู้อันมีค่าไปสู่สังคมไทย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

แบบประเมิน