บทความเรื่อง ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนด้วย “พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน”

พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน, พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน,
1 2

แบบประเมิน