ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 32/2562) ผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) เรื่อง การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

การใช้จ่ายของประชาชนฐานราก,

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 10/2562) ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ไตรมาส 4 ปี 2561

ดัชนี GSI, ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 2 ปี 2563,
1 2 3

แบบประเมิน