ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 10/2562) ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ไตรมาส 4 ปี 2561

ดัชนี GSI, ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 2 ปี 2563,

แบบประเมิน