อุตสาหกรรมยานยนต์…เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งสำคัญ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2020 เผชิญความท้าทายหนักจาก […]

COVID-19, ปริมาณการผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์,

แบบประเมิน