'

ผลงานเผยแพร่

วิจัยเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 41/2562) ผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) เรื่อง การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม 2562


แบบประเมิน