ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 41/2562) ผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) เรื่อง การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเปิดเทอม 2562

การใช้จ่ายของประชาชนฐานราก,

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 32/2562) ผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) เรื่อง การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

การใช้จ่ายของประชาชนฐานราก,

แบบประเมิน