อุตสาหกรรมยานยนต์…เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งสำคัญ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2020 เผชิญความท้าทายหนักจาก […]

อุตสาหกรรมยานยนต์, ปริมาณการผลิตรถยนต์, COVID-19,

แบบประเมิน