บทความเรื่อง ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนด้วย “พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน”

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน, พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน,

แบบประเมิน