อุตสาหกรรมยานยนต์…เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งสำคัญ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2020 เผชิญความท้าทายหนักจาก […]

ปริมาณการผลิตรถยนต์, COVID-19, อุตสาหกรรมยานยนต์,

แบบประเมิน